Missie en Visie van de Tweemaster


Missie: 

‘Het leven is wat je ervan maakt, samen met anderen’.

‘De Tweemaster leert kinderen wat ze kunnen bereiken’.  


Naar aanleiding van deze missie zijn er kernwaarden geformuleerd, die de basis vormen voor onze visie op onderwijs en opvoeding.

Kernwaarden:


Vertrouwd:

 
Veelzijdig:

 
Voortvarend:

 

‘Op de Tweemaster leer je wat er voor jou allemaal mogelijk is’

 

Onze visie op pedagogisch handelen


Op de Tweemaster willen wij:

 

Onze visie op didactisch handelen


Op de Tweemaster willen wij:

 

Onze visie op ouderbetrokkenheid


Op de Tweemaster willen wij:

 

Onze visie op organisatie


Op de Tweemaster willen wij: