Onze school


Onze school is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen RKBS ‘het Wildemanskruid’ en PCBS ‘de Meerval’ in Vijfhuizen. De Tweemaster is een Interconfessionele Basisschool (ICBS) dat wil zeggen: een school waar de Rooms-katholieke en de Protestants-christelijke levensbeschouwing, als twee aan elkaar gelijkwaardige vormen van levensbeschouwing, samengaan.
Op onze Interconfessionele school zitten ook veel andersdenkende kinderen, kinderen zonder een godsdienstige achtergrond. Iedereen die bij ons op school zit, respecteert de Interconfessionele identiteit en doet mee aan de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Ardy Henneman (directeur)