Ouderpanel


Ieder jaar organiseren wij een ouderpanel. Dit is een avond waarop we vanuit de MR een thema vaststellen en hierover in gesprek gaan met elkaar. De leerkrachten van de Tweemaster krijgen een terugkoppeling van deze avond en bespreken met welke punten zij iets kunnen/willen/moeten.

Via deze link kunt u het verslag van het ouderpanel lezen van dit jaar.